Eläimen läsnäolon vaikutuksia on tutkittu erilaisin tutkimuksin. Tutkimustulokset kertovat, että pelkästään eläimen läsnäolo rauhoittaa ihmistä. Eläimen kosketus ja läheisyys tuo kaikenikäisille ihmisille lohtua ja tukea eri elämäntilanteissa.

Eläimet eivät tuomitse, moiti tai arvota kanssaolevia ihmisiä. Ne antavat samanlaisella tunteella huomiotaan kaikille jotka ovat valmiita vastaanottamaan sitä. Eläimet eivät välitä ihmisen ulkomuodosta, erityispiirteistä tai iästä. Ne ystävystyvät jokaisen ihmisen kanssa, jotka haluavat niihin tutustua. Tilan eläimet ovat sosiaalisia, ihmisiin tottuneita yksilöitä. Ne nauttivat ihmisen seurasta ja useimmat hakeutuvat oma-aloitteisesti ihmisen läheisyyteen. Se alentaa kynnystä arallekin ihmiselle lähestyä eläintä.

Koska eläimet eivät osaa puhua, kommunikaatiota helpottaa sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Ihmisen oppiessa eläimen elekieltä, voi ihminen luoda eläimen kanssa sanattoman luottamussuhteen jossa elää molemminpuolinen luottamus ja ystävyys. Tällainen ystävyys voi olla ihmiselle ensimmäinen luotettava suhde joka herättää hiljalleen itseluottamuksen ja arvostuksen tunteita.

Ihmisen perustarpeiden harjoittamisessa hoivamaatilatoiminta tukee erinomaisesti. Eläinten hoidon rutiininomainen perustarpeista huolehtiminen toistuu myös ihmisen perustarpeissa; ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat yhtä tärkeitä kuin ihmiselläkin.  Kun näiden perustarpeiden toteuttamista harjoitetaan eläimillä, oppii ihminen peilaamaan myös omia perustarpeitaan omaan arkeensa helpommin.

Tilan toiminnoissa asioita tehdään yhdessä ohjaajan kanssa ryhmässä tai yksilöinä. Tilan eläimet hoidetaan kuitenkin aina kokonaisuudessaan ryhmätyönä, jossa jokaisella on omat vastuualueensa ikä ja osaamistaso huomioonottaen. Jokaiselle osallistujalle mahdollistetaan onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuus harjaannuttaa sosiaalisia taitojaan ryhmässä työskennellessä.

Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy samalla haasteellisuutta. Tämä yhdistelmä motivoi tehokkaasti uusien asioiden kokeiluun ja avaa siten mahdollisuuden uuden oppimiseen. Eläinavusteinen työ ei ole vakavaa puurtamista, vaan asioita tehdään huumorilla höystettynä. Pienetkin onnistumisen kokemukset tai hellyyden osoitukset voivat olla monelle ihmiselle asioita jotka jäävät mieleen loppuelämäksi.

Tärkeintä kuitenkin on että jokainen osallistuja saa kokea ripauksen sitä rakkautta mitä tilan eläimet tarjoavat joka ikinen päivä, sekä mahdollisuuden ripustaa hetkellisesti arjen murheet tallin naulakkoon.

Joskus käy niin hassusti, että kotiin lähtiessä on ne ripustetut murheet vallan kadonneet koko naulakosta.