• Alitalon tila Oy pidättää oikeuden muutoksiin.
 • Yrityksen toimesta tapahtuvista peruutuksista palautetaan maksu.
 • Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö. Ohjaajaa velvoittaa vaitiolovelvollisuus.
 • Varaajan vastuulla on ilmoittaa varausta tehdessä mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot.
 • Tilan ohjaaja ei ole terveydellisessä vastuussa asiakkaasta, vaan varauksen tehnyt on vastuussa esimerkiksi asiakkaan lääkityksestä tai muista erityistarpeista. Varauksen tehneen vastuulla on arvioida, tarvitseeko asiakas toimintaan mukaan tukihenkilön tai avustajan. Jos tilan ohjaaja toimii samalla myös asiakkaan avustajana, toiminnan sisältö räätälöidään sen mukaisesti että se on mahdollista.
 • Maksu tapahtuu yleisesti paikan päällä korttimaksulla tai vaihtoehtoisesti tapahtumailmoituksessa tai sähköpostilla ilmoitetulla tavalla. Jos korttimaksu ei ole mahdollinen ja kuitenkin ensisijainen maksutapa, laskutuslisä paperilaskulla on 5,00. Maksuaika 14pv laskun lähettämisestä.
 • Tietosuoja-ja rekisteriseloste löytyy kotisivujen alareunasta.
 • Jos et halua että tilaisuudesta jaetaan kuvia sosiaalisessa mediassa, joissa saatetaan tunnistaa henkilö, varaajan tehtävänä on ilmoittaa asia varausta tehdessä.
 • Alitalon tila yrityksenä vastaa siitä, että toiminta on vastuullista, ammattitaitoista ja tasavertaista.
 • Varaajan tulee varmistaa itse vapaa-ajan vakutuusasiat, yritys ei vastaa toiminnassa sattuneista vahingoista. Tilalla on voimassaoleva tapaturma- ja vastuuvakuutus. Alitalon tila ei korvaa yksilöille sattuneita omaisuusvahinkoja. Yrityksen tiloissa on lukolliset kaapit, johon voi laittaa mahdolliset arvoesineet talteen.
 • Etukäteismaksut palautetaan peruutustapauksissa vain lääkärintodistusta vastaan ellei muuta mainita.
 • Epidemiatilanne huomioonottaen -> tilan toimintaan saa osallistua vain täysin terveenä.