Tällä hetkellä näyttää siltä, että asiakaspaikat ovat täynnä opiskeluiden loppuun saakka.

’’Maailmassa ei ole yhtäkään puuta, jota tuuli ei ole ravistellut.’’

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Moni hoitaa itseään ulkoisesti, mutta vähintään yhtä tärkeää on hoitaa itseään sisäisesti. Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta voi olla sinulle hyötyä silloin, jos elämässäsi on sellaisia solmuja ja ongelmia, joihin kaipaat ulkopuolista apua tai tukea. Joskus kuormittavat elämäntilanteet, stressi tai henkinen pahoinvointi voivat saada aikaan oireita, joihin voi löytyä apua ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta. Yhdessä työskennellään tavoitekeskeisesti omia haaveita, tavoitteita ja unelmia kohti eteenpäin katsoen menneisyys hyväksyen. Lyhytterapiasta voi olla hyötyä, jos olet lähtenyt esimerkiksi…

– elämän mittaiselle matkalle kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia mutta kaipaat ihmistä jonka kanssa käydä läpi prosessin vaiheita

– polulle jossa opetellaan hyväksymään ja rakastamaan itseä, mutta keinot ja silmälasit matkalle vielä uupuvat

– reitille, jossa on monia eri polkuja joista on haasteellista valita oikea

– matkalle, jossa koet olevasi yksinäinen ja kaipaat ihmistä jolle purkaa sydäntä

Lyhytterapiassa ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja etsitään yhdessä. Lyhytterapeuttiseen keskusteluapuun et tarvitse myöskään lääkärin lähetettä tai monien kuukausien jonotusta, vaan apua saat nopeasti ja asiakaslähtöisesti. Ratkaisukeskeisyyden kautta pystyt suuntaamaan helpommin katseen tulevaisuuteen ja löydät omia vahvuuksiasi uudella tavalla.

Tyypillisiä lyhytterapiassa käsiteltäviä aiheita on henkisen hyvinvoinnin kehittäminen, muutosprosessit, läheisriippuvuus, yleinen henkinen huonovointisuus, haasteet ihmissuhteissa. Joskus elämässä on muuten vain horisontti hukassa elämässä, jota voidaan lyhytterapiassa yhdessä etsiskellä.

Lyhytterapiakäyntejä voi olla vaikka vain yksi, yleensä jo 5-10 kertaa auttaa näkemään metsän puilta ja helpottaa solmujen aukeamista. Viime kädessä käyntien kestosta päätät sinä itse.

Lyhytterapia ei ole sairauden hoitoa, eikä lukeudu Valviran hyväksymään Kela-terapiaan. Lyhytterapia ei ole vaihtoehto psykoterapialle. Tämä terapia ei siis edellytä lääkärin lähetettä, eikä lyhytterapiakäynnistä jää myöskään merkintää potilasasiakirjoihin tai Omakanta-palveluun. Käyntejä sitoo ehdoton salassapito -ja vaitiolovelvollisuus. Toiminnassa pätee luonnollisesti myös yleiset tietosuoja-asetukset.

Harjoitusasiakkuudet

Opiskelen tällä hetkellä eläinavusteisen toimintani ohella ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja otan vastaan harjoitusasiakkaita opintoihini liittyen. Lyhytterapiaopintojeni pohjalla minulla on sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan pätevyydet. Lisäksi olen opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja lukenut psykologian perusopinnot. Työkokemusta mielenterveystyöstä takana on 14 vuotta.

Asiakkuudesta laaditaan sopimus, ja harjoitusasiakkaan suostumuksella terapiaprosessia arvioidaan erilaisin menetelmin kehittääkseni omaa ammattitaitoani. Lyhytterapian harjoitusasiakkuus voidaan toteuttaa eläinavusteisena tallilla jos asiakas niin toivoo, käynnit voidaan toteuttaa myös etänä asiakkaan suostumuksella Teamsin kautta.

Minulle on ollut kunniatehtävä vastaanottaa harjoitusasiakkuuksia ja saada positiivista palautetta avusta. Näinä aikoina keskusteluavun saaminen voi esimerkiksi taloudellisten tekijöiden takia olla haasteellista, joten haluan jatkaa harjoitusasiakkuustyöskentelyä maksuttomana. Toivon että tällä eleellä luokseni ohjautuu niitä ihmisiä, jotka todella hyötyvät tästä mahdollisuudesta. Ehdin käydä noin neljä terapiaprosessia vielä ennen valmistumistani.

Ainut toiveeni on, että asiakkuuteen sitoudutaan ja asiakas itse on valmis muutosprosessiin jotta sekä asiakas että minä hyödymme yhteistyöstä mahdollisimman paljon.

Kaikkia kiinnostuneita en valitettavasti pysty opintojeni aikana auttamaan vaikka haluaisin, joten joudun valita hieman käsiteltävien asioiden perusteella kartuttaakseni kokemuksiani eri aihepiirien ynpäriltä ja opetellakseni omia menetelmiä. Jos olet kiinnostunut harjoitusasiakkuudesta, voit laittaa sähköpostia ja kertoa toiveestasi susanna.alitalontila@gmail.com. Lähetetyt sähköpostit ovat luonnollisesti salassapitovelvollisuuden piirissä vaikkei asiakkuutta ole vielä sovittu.