’’Maailmassa ei ole yhtäkään puuta, jota tuuli ei ole ravistellut.’’

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Opiskelen tällä hetkellä eläinavusteisen toimintani ohella ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja otan vastaan harjoitusasiakkaita opintoihini liittyen. Asiakkuudesta laaditaan sopimus, ja harjoitusasiakkaan suostumuksella terapiaprosessia arvioidaan erilaisin menetelmin. Lyhytterapiahinnat päivittyvät koulutukseni edetessä, syksyllä 2022 tarjoan lyhytterapian harjoitusasiakkuuden kolmelle henkilölle veloituksetta. Lyhytterapian harjoitusasiakkuus voidaan toteuttaa eläinavusteisena jos asiakas niin toivoo.

Lyhytterapiaopintojeni pohjalla minulla on sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan pätevyydet. Lisäksi olen opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja lukenut psykologian perusopinnot.

Moni hoitaa itseään ulkoisesti, mutta vähintään yhtä tärkeää on hoitaa itseään sisäisesti. Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta voi olla sinulle hyötyä silloin, jos elämässäsi on sellaisia solmuja ja ongelmia, joihin kaipaat ulkopuolista apua tai tukea. Joskus kuormittavat elämäntilanteet, stressi tai henkinen pahoinvointi voivat saada aikaan oireita, joihin voi löytyä apua ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta. Esimerkkejä elämäntilanteista, joissa lyhytterapiasta voi olla hyötyä:

  • erotilanteet
  • ahdistusoireet
  • erilaiset ihmissuhdeongelmat
  • stressi
  • vanhemmuuteen liittyvät asiat
  • muut haastavat elämäntilanteet

Lyhytterapiassa ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja etsitään yhdessä. Lyhytterapeuttiseen keskusteluapuun et tarvitse myöskään lääkärin lähetettä tai monien kuukausien jonotusta, vaan apua saat nopeasti ja asiakaslähtöisesti. Ratkaisukeskeisyyden kautta pystyt suuntaamaan helpommin katseen tulevaisuuteen ja löydät omia vahvuuksiasi uudella tavalla.

Lyhytterapiakäyntejä voi olla vaikka vain yksi, yleensä jo 3-5 kertaa auttaa näkemään metsän puilta ja helpottaa solmujen aukeamista. Viime kädessä käyntien kestosta päätät sinä itse.

Lyhytterapia ei ole sairauden hoitoa, eikä lukeudu Valviran hyväksymään Kela-terapiaan. Lyhytterapia ei ole vaihtoehto psykoterapialle. Tämä terapia ei siis edellytä lääkärin lähetettä, eikä lyhytterapiakäynnistä jää myöskään merkintää potilasasiakirjoihin tai Omakanta-palveluun. Käyntejä sitoo ehdoton salassapito -ja vaitiolovelvollisuus. Toiminnassa pätee luonnollisesti myös yleiset tietosuoja-asetukset.

Jos olet kiinnostunut harjoitusasiakkuudesta, voit laittaa sähköpostia susanna.alitalontila@gmail.com, tai soittaa/laittaa viestiä 0503082723 niin katsotaan yhteinen sopiva aika. Käynnit on mahdollista toteuttaa myös etänä.