1. Ilmoittautuminen aamutoimintaan internet-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta on sitova. Varauksen voi perua kaksi viikkoa ennen kerhon alkua maksutta ja tämän jälkeen vain lääkärintodistuksella. Jos peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään yhden (1) kuukauden kerhomaksu.
 2. Alitalon tila Oy pidättää oikeuden vaikuttaa toteutuviin kerhopäiviin niiltä osin, jos osallistujamäärä jää puutteelliseksi (osallistuvia lapsia kolme tai vähemmän).
 3. Sopimus toimintaan osallistumisesta tehdään kirjallisena jolloin käydään läpi tietosuojaseloste, toiminnan kuvaus ja turvallisuustekijät. Toivomme lapsen osallistuvan myös, jolloin voimme käydä läpi tiloja fyysisesti ja käydä läpi sääntöjä yhdessä vanhemman kanssa.
 4. Kerhomaksu veloitetaan kuukausittain postitse ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun ensisijaiseen osoitteeseen.
 5. Jos lapselle toivotaan kuljetus kouluun Alitalon tilan toimesta, tehdään erillinen kuljetussopimus. Kuljetussopimus on voimassa jokaisen lukukauden ajan.
 6. Lapsen poissaolot aamutoiminnasta vuoksi eivät oikeuta kuukausimaksun palautukseen. Jos lapsi lopettaa aamukerhon kesken toimintakauden, ei osallistumismaksua hyvitetä keskeytetyn kuun ajalta.
 7. Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö. Ohjaajaa velvoittaa vaitiolovelvollisuus. Ohjaajan tehtävänä on tarjota aamutoiminnassa lapsille virikkeellisiä aamuja, joissa tarjoillaan monipuolinen aamupala ja yhteistoimintaa lasten omien toiveiden pohjalta.
 8. Tietosuoja-ja rekisteriseloste löytyy kotisivujen alareunasta.
 9. Alitalon tila yrityksenä vastaa siitä, että toiminta on vastuullista, ammattitaitoista ja tasavertaista. Tilan toiminnan tavoitteena on kehittää lasten psykofyysissosiaalista kehitystä eläinavusteisesti sosiaalisin keinoin.
 10. Vanhempien tulee varmistaa itse lapsen vapaa-ajan vakutuusasiat, yritys ei vastaa toiminnassa sattuneista vahingoista. Tilalla on voimassaoleva tapaturma- ja vastuuvakuutus. Alitalon tila ei korvaa yksilöille sattuneita omaisuusvahinkoja. Yrityksen tiloissa on lukolliset kaapit, johon vanhemmat voivat laittaa lapsen mahdolliset arvoesineet talteen kerhon ajaksi. Toiminnan ohjaaja huolehtii arvoesineet mukaan kouluun niin vanhempien toivoessa.
 11. Sairastapauksissa ilmoitetaan lapsen poissaolo sopimuksessa sovitulla tavalla.
 12. Kerhon peruuntuessa sairastapauksissa yrityksen puolesta, ilmoitetaan se sopimuksessa sovitulla tavalla. Yrityksen sairastapauksissa korvataan kerhomaksu niiltä päiviltä, joilta osin kerhoa ei ole toteutunut. Yksittäisen kerhopäivän maksu on kuukausimaksu jaettuna kyseisen kuun arkipäivillä.